Què fem?

Sempre dins del àmbit del vehicles clàssics, oferim els serveis de:

  • Restauració de carrosseria i pintura.
  • Manteniment.
  • Reparació/muntatge de motors i caixes de canvi.
  • Instal·lacions elèctriques.
  • Restauració, nutrició i neteja d'interiors i tapisseries. 
  • Preparació de vehicles clàssics per a la competició i assistència durant les proves
  • Recerca de vehicles per encàrrec
  • Gestió i venta de vehicles clàssics de clients i alguns de propis.