Les nostres instal·lacions

Disposem d’una nau de 1000 metres quadrats dividits en zones de planxa i pintura, mecànica i electricitat i una sala tancada pel muntatge de motors i transmissions.

Cada cotxe disposa del seu  box amb sistemes de elevació i estanteries per emmagatzemar les seves peces durant el procés de reconstrucció, manteniment o preparació segons sigui el cas.