Factors diferencials

Transparència i informació puntual en totes les fases del projecte, des de l'arribada del client a les nostres instal·lacions i la realització del pressupost/estimació  fins a la seva entrega.

Orientació tècnica i de mercat per la realització d'una restauració o preparació d'un vehicle a partir de les expectatives dels nostres clients.Integració d'operacions i competència tècnica en les àrees de:

  • Planxa
  • Pintura
  • Mecànica 
  • Electricitat

Coordinació de totes les fases d’un projecte de restauració o reparació, si no oferim directament el servei, podem localitzar tallers o proveïdors i subcontractar les operacions corresponents amb el control de qualitat corersponent.